Kućni red

 • Zakup apartmana u Jagodini je na bazi dnevnog zakupa i od posetilaca se zahteva da smeštaj napuste najkasnije do 12 časova na dan izlaska, osim ukoliko nisu imali posebni zahteva prilikom rezervacije, pa je određeno drugačije
 • Ukoliko se gosti zadrže u apartmanu nakon 12 časova, to podrazumeva da će im biti naplaćen zakup apartmana i za naredni dan, osim ukoliko je do nemogućnosti napuštanja apartmana u predviđenom roku došlo krivicom Apartmana Jagodina
 • Apartmani Jagodina gostima ne garantuju sigurnost dragocenosti i dokumenata iz objektivnih razloga, pa se preporučuje da ih nose sa sobom
 • Boravak manjih kućnih ljubimaca u apartmanima je dozvoljen na zahtev gostiju i dodatno se naplaćuje
 • U apartmanima je dozvoljeno pušenje
 • Kako svi Apartmani Jagodina poseduju klima uređaj, nije dozvoljeno, a ni potrebno koristiti grejalice ili druge vrste grejnih tela niti uređaja za rashlađivanje
 • Čišćenje apartmana se vrši svakog dana, a posteljina i peškiri se menjaju nakon 3 dana kontinuiranog boravka
 • Dužnost gostiju je da se za vreme boravka staraju o apartmanu i inventaru koji u njemu zateknu prilikom dolaska. Ukoliko načine neku štetu, ona mora biti i nadoknađena, a u skladu sa pravilima Kućnog reda Apartmana Jagodina.
 • Ako se dogodi da gosti tokom boravka izgube ključ od apartmana, imaju obavezu hitne nadoknade štete, te im se naplaćuje montaža brave i novi ulazak u apartman. Takođe, ukoliko izgube čip za korišćenje lifta imaju obavezu da odmah nadoknade nastalu štetu
 • Posebno u periodu od 14 do 17 časova, odnosno od 22 do 09 časova gosti moraju voditi računa o neremećenju javnog reda i mira, te ne smeju praviti buku i galamu
 • Ukoliko želite da primate prijatelje ili druge posetioce tokom boravka u našim apartmanima, to možete učiniti bez prethodne najave, stim što se i od njih zahteva da se pridržavaju propisanih pravila Kućnog reda tokom boravka u našim apartmanima
 • U slučaju nepoštovanja bilo kog od navedenih pravila, Apartmani Jagodina imaju pravo da gosta proglase "nepoželjnim", te da mu otkažu korišćenje usluga smeštaja u apartmanima
 • Za slučaj da uočite bilo kakvu nepravilnost tokom boravka u našim apartmanima ili imate bilo kakvu primedbu, molimo Vas da obavestite agenta koji je bio Vaš domačin prilikom prijavljivanja !

Zahvaljujemo Vam se što ste se odlučili baš za nas!

Apartmani Jagodina