Kako rezervisati

Kako možete da rezervišete apartman?

Ukoliko želite da rezervišete online, to možete uraditi putem opcije za rezervaciju koja se nalazi na zvaničnom sajtu Apartmana Jagodina. Nakon što popunite sva obavezna polja, neophodno je da sačekate odgovor od našeg tima, koji najčešće stiže u roku od 24 časa od trenutka rezervacije.

Druga opcija za rezervaciju jeste telefonskim putem. Brojevi telefona na koje možete rezervisati naše apartmane su navedeni na zvaničnoj internet prezentaciji Apartmana Jagodina.

Kada je moja rezervacija validna?

Da bi Vaša rezervacija bila validna, neophodno je da dobijete odgovor od našeg tima, u slučaju kada rezervišete online. To zapravo znači da najpre dobijate odgovor sa podacima za uplatu depozita, a Vaša rezervacija postaje validna onog trenutka kada se ta uplata proknjiži, nakon čega Vam upućujemo e - mail potvrde rezervacije.

Ukoliko, pak rezervišete putem telefona, naš operater će Vam odmah potvrditi rezervaciju, a postaje validna tek nakon što se proknjiži uplata depozita, a o čemu ćete biti obavešteni od strane našeg operatera.

Šta da radim ukoliko se dogodi nepredviđeni kvar u apartmanu koji sam odabrao?

Kako se različite vrste kvarova uglavnom smatraju takozvanom "višom silom" (kvar na vodovodnoj, kanalizacionoj ili elektro mreži i slično), Apartmani Jagodina imaju obavezu da za Vas pronađu adekvatan smeštaj. Ukoliko, pak gosti ne budu zadovoljni zamenskim smeštajem iz opravdanih razloga, mogu dobiti povraćaj dela novca i to isključivo za dane koje su proveli u njemu.

Prinuđen sam da otkažem rezervaciju - šta onda?

Ukoliko ste iz bilo kog razloga prinuđeni da otkažete rezervaciju smeštaja, to možete uraditi putem telefona ili email - a, a Apartmani Jagodina zadržavaju pravo na iznos uplaćenog avansa.

Želim da boravim kraće nego što sam planirao u apartmanu?

Naplata usluge smeštaja podrazumeva 30 % od ukupne cene avansne uplate prilikom rezervacije, dok se ostatak plaća direktno domaćinu koji Vas dočeka prilikom dolaska. Ukoliko iz bilo kog razloga želite da skratite predviđeno vreme boravka za koji ste već platili uslugu smeštaja, Apartmani Jagodina zadržavaju pravo na celokupan iznos koji je plaćen. Iz tog razloga svim našim gostima preporučujemo da rezervišu apartman na onoliko dana koliko smatraju da će sigurno moći da se zadrže, kako bi izbegli sve eventualne neprijatnosti u vezi sa ranijim otkazivanjem smeštaja.

Ne dopada mi se apartman koji sam rezervisao?

Uzevši u obzir da na zvaničnoj internet prezentaciji Apartmana Jagodina postoje fotografije koje su u potpunosti verne izgledu naših apartmana, u izuzetno retkim slučajevima se događa da se gostima ne dopadne apartman koji su rezervisali. A ukoliko se to čak i dogovodi, potrudićemo se da Vam ponudimo zamenski smeštaj, samo pod uslovom da po karakteristikama odgovara onom koji ste već rezervisali i da u trenutku Vašeg dolaska imamo slobodan smeštaj tog tipa u ponudi.