Kako platiti smeštaj

Kako plaćam zakup apartmana?

Prilikom rezervacije, gost je obavezan da izvrši uplatu avansa i to u visini od 30 % od ukupne cene zakupa, kako bi njegova rezervacija smatrana validnom. Plaćanje se vrši putem opšte uplatnice na račun Apartmana Jagodina.

Ostatak iznosa se plaća direktno našeg agentu koji je Vaš domaćin i koji će Vas sačekati prilikom dolaska u apartman.

Da li je moguće plaćanje u bilo kojoj stranoj valuti?

Plaćanje se isključivo vrši u dinarima i to prema važećem, višem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ukoliko gosti nemaju kod sebe dinare prilikom plaćanja, to ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem jer se Apartmani Jagodina nalaze nadomak centra grada u kome postoji veliki broj menjačnica.

Da li mogu da platim karticama ili čekovima?

Trenutno je plaćanje moguće izvršiti gotovinski i to u nacionalnoj valuti.

Ako nemate kod sebe novca, već samo kartice, nemate razloga za brigu, jer se u neposrednoj blizini naših apartmana nalaze predstavništva mnogih banaka, kao i bankomati.

Da li je moguće da izvršim plaćanje na kraju boravka?

Plaćanje isključivo funkcioniše po sledećem modelu : 30 % avansne uplate i ostatak prilikom prijavljivanja, tako da nije moguće da izvršite plaćanje poslednjeg dana boravka u Apartmanima Jagodina.

Moram li da uplatim avans da bi moja rezervacija bila validna?

Da biste dobili potrvdu rezervacije koja se smatra validnom, neophodno je da uplatite avans u iznosu od 30 % od celokupne sume. Nakon što se proknjiži uplata, dobijate potvrdu rezervacije ili putem telefona ili elektronski i tek nakon toga se smatra da je Vaša rezervacija validna.