Pocetna strana O nama Aktuelne ponude Asortiman ponuda Potraznja Lokacija i kontakt
Trenutno se nalazite:: Početna / Pravni saveti

SADRŽAJ:

- FORMA I SADRŽAJ PREDUGOVORA I UGOVORA O KUPOPRODAJI
- KONVALIDACIJA UGOVORA O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI
- RESTITUCIJA

FORMA I SADRŽAJ PREDUGOVORA I UGOVORA O KUPOPRODAJI

Tema ovog teksta je forma i sadržaj predugovora i ugovora o kupoprodaji, uključujući i specifičnije institute kao što su konvalidacija ugovora koji ne ispunjavaju tražene uslove, kao i restitucija, kapara i odustanica, vrstama nepokretnosti i titularima koji mogu biti ugovorne strane, da bi na red došli tekstovi u kojima ćemo dati elementarnu pravnu regulativu vezanu za izgradnju i upotrebu objekata, uključujući i adaptacije, pripajanja i sl. u okviru već postojećih objekata.

Pretpostavka je da svi učesnici u pravnom prometu koji rade u specijalizovanim agencijama za promet nepokretnosti jako dobro znaju koji su bitni elementi predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Dugogodišnje iskustvo kod većine kolega, donele su neznatne specifičnosti u pogledu sastava predugovora i ugovora, dok su svi bitni elementi po svojoj sadržini skoro identični. Elementi, kao što su oznaka ugovornih strana, sa svim generalijama, uključujući i matični broj ugovornih strana (ovo ponajviše iz dva razloga: poreske prijave i zbog uknjižbe), precizna identifikacija predmeta kupoprodaje-nepokretnosti, izjava da je Kupac ušao u posed nepokretnosti, potvrda da je Prodavac primio celokupni iznos kupoprodajne cene, saglasnost za uknjižbu Kupca kao novog vlasnika (clausula intabulandi), i zaštita od pravnih, odnosno drugih skrivenih mana prodate nepoketnosti.

Greške su kao i u svim drugim poslovima moguće, ali one su jako retke i svode se na eventualno greške u unetim podacima o nepokretnosti ili podacima o ugovornim stranama, kroz pogrešno uneta slova ili brojeve. Ovakve greške, ukoliko su većeg obima, ispravljaju se Aneksima ugovora, i svi koji su zbog uknjižbe svojih prava na nepokretnostima bili prinuđeni da rade ispravke, vrlo dobro su naučili šta u pravu znače greške i koliko naknadno treba vremena da one budu ispravljene. Zato je naš savet, da kada od strane advokata dobijete tekst konačnog ugovora na potpisivanje obavezno i sami proverite podatke koji su uneti, jer time ponekad možete uštedeti dosta vremena i truda radi ispravke npr. samo jednog broja koji je nenamerno bio greška u kucanju. Sama forma kao bitan elemenat ugovora o kupoprodaji je isključiva. Najjednostavnije rečno - pismena forma i sudski overen ugovor.

 
prethodna strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sledeća strana
Nazad na početnu stranicu ::
Pravni saveti
  - Osiguranje vozila
- Prevod sa engleskog jezika
>>Lista dodatnih usluga
 
Kurs i obuka za agenta za nekretnine >>Spisak ostalih partnera i saradnika
- Da li ste zadovoljni našim uslugama?
 
Zadovoljan/na sam
Nisam zadovoljan/na
Može i bolje
Super!
Imam par primedbi
Nismo do sada sarađivali
Rezultati...
 
Copyright © "AGENT" Nekretnine 2008. All rights reserved by "AGENT" Jagodina
Additional Flash Player 9 required.
 
"Agent" Nekretnine